faq

FAQ

 1. Co może blokować możliwość połączenia się z maszyną wirtualną?
 2. Jak stworzyć obraz ze swoim własnym systemem operacyjnym?
 3. Jaka może być przyczyna komunikatu “server error” bezpośrednio po instalacji systemu?

1. Co może blokować możliwość połączenia się z maszyną wirtualną?

Niepoprawny interfejs sieciowy. Może się zdarzyć, że system operacyjny zobaczy kartę sieciową pod nazwą inną niż eth0. W takm przypadku należy połączyć się za pośrednictwem VNC usunąć plik

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
i zrestartować maszynę.

2. Jak stworzyć obraz ze swoim własnym systemem operacyjnym?

Instalacja systemu na cloudzie:

 1. Dodanie obrazu dysku instalacyjnego w zakładce Zasoby maszyn → Dyski ISO,
 2. Uruchomienie maszyny wirtualnej z dowolnego obrazu, dołączenie utworzonego wcześniej obrazu ISO podczas tworzenia maszyny.
 3. Połączenie przez VNC z maszyną wirtualną (zostanie automatycznie uruchomiona z dołączonego obrazu ISO), wykonanie instalacji systemu ze sformatowaniem dotychczasowego dysku,
 4. Zamknięcie maszyny wirtualnej ("od wewnątrz", shutdown z poziomu maszyny wirtualnej), aby została zapisana,
 5. Po zakończeniu zapisu, obraz maszyny z nowo zainstalowanym systemem będzie dostępny na liście obrazów prywatnych.
Instalacja systemu na lokalnej maszynie:
 1. Stworzenie wirtualnej maszyny na komputerze z Linuxem korzystając z virt-manager,
 2. Instalacja systemu operacyjnego,
 3. Udostępnienie powstałego obrazu na serwerze WWW lub FTP,
 4. Dodanie obrazu wirtualnej maszyny za pośrednictwem interfejsu dostępowego CC1
Konwersja obrazu wirtualnej maszyny Istnieje możliwość konwersji maszyny wirtualnej utworzonej za pomocą innego oprogramowania (np. VirtualBox, VMWare) do formatu wspieranego przez CC1. Należy wybrać zapis dysku wirtualnej maszyny w formacie raw.

3. Jaka może być przyczyna komunikatu “server error” bezpośrednio po instalacji systemu?

Komunikat taki może się pojawić, jeżeli z jakiegoś powodu podczas instalacji nie utworzy się baza danych któregoś modułu systemu CC1 (np. CM lub CLM).