2. Administracja CLM

Panel administracji CLM dostępny jest po zalogowaniu się na stronie https://<adres_interfejsu_www>/clm_admin, gdzie <adres_interfejsu_www> oznacza adres IP interfejsu dostępowego WWW systemu (WI).

Zadania administracyjne obejmują zarządzanie użytkownikami, zarządzanie klastrami CM oraz publikowanie wiadomości we wbudowanym systemie informacyjnym.

2.1. Zarządzanie użytkownikami

W najbardziej ogólnym przypadku rejestracja obejmuje następujące kroki (opisane bardziej szczegółowo w Podręczniku Użytkownika):

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego w tym podanie adresu email,
  • potwierdzenie adresu email,
  • manualna aktywacja użytkownika przez administratora CLM.

Możliwe są uproszczone wersje rejestracji użytkowników, które można zdefiniować w zbiorze konfiguracyjnym /etc/cc1/clm/settings.py.

W szczególności można zrezygnować z kroku potwierdzania adresu email. Jest to domyślne ustawienie w zbiorze konfiguracyjnym, które nie narzuca wymagania uruchomienia serwera email. W skrajnym przypadku możliwa jest natychmiastowa aktywacja użytkownika bez konieczności manualnej akcji administratora CLM. Ta ostatnia opcja nie jest zalecana, ale moze byc przydatna w szczególnych przypadkach takich jak tutoriale hands-on etc.

W momencie rejestracji użytkownika, do wszystkich administratorów CLM’a wysyłany jest email z notyfikacją.

Panel administracyjny z wyświetlonymi użytkownikami systemu przedstawiony jest na rysunku Panel administracyjny CLM do zarządzania użytkownikami.

Panel administracyjny CLM do zarządzania użytkownikami

Panel administracyjny CLM do zarządzania użytkownikami

Możliwe akcje to:

Dane konta:podgląd danych konta i ich edycja
Nadaj prawa administratorskie:
 nadanie praw administratora CLM
Ustaw hasło:ustawianie hasła dla danego użytkownika
Aktywacja/Zablokuj:
 ustawienie konta w stan aktywny/zablokowany. Zablokowanie użytkownika przeprowadza go w stan Potwierdzony email i uniemożliwia dostęp do systemu.
Usuń:usunięcie użytkownika. Operacja ta jest możliwe jedynie gdy użytkownik nie został aktywowany. Raz aktywowany użytkownik może być jedynie zablokowany.

2.2. Zarządzanie klastrami

Pomyślne ukończenie instalacji wymaga dodania co najmniej jednego CM. Operację dodawania nowego CM można wykonać w dowolnej póżniejszej chwili. Dla istniejącego klastra CM możliwe są następujące akcje dostępne z odpowiedniego panelu administracyjnego (Rysunek Panel administracyjny CLM do zarządzania klastrami CM).

Edytuj:pozwala na edycję parametrów CM takich jak nazwa, adres IP i port komunikacji.
Usuń:usuwa wpis klastra z bazy danych. Zasoby klastra CM pozostaja nienaruszone ale klaster nie jest juz dostępny. Tę operacje należy wykonywać tylko w wypadku całkowitej likwidacji klastra.
Zablokuj/Odblokuj:
 blokuje/odblokowuje dostęp do klastra dla użytkowników. Funkcjonalnie zablokowany klaster działa dalej i po odblokowaniu wszystkie zasoby są dalej dostępne włącznie z uruchomionymi maszynami wirtualnymi.
Panel administracyjny CLM do zarządzania klastrami CM

Panel administracyjny CLM do zarządzania klastrami CM

Table Of Contents

Previous topic

1. Administracja klastrami CM

Next topic

3. Replikacja systemu produkcyjnego

This Page