Changelog

CC1 v2.1

  • NoVNC jako bazujący na WebSocketach klient VNC w Interfejsie Przeglądarkowym

CC1 v2.0

  • Migracja do frameworka Django
  • Instalacja z paczek Deb